NL - Sitemap D - Twilight GB - Twilight


(Nederlandse vertaling van het Duitse spel)

T w i l i g h t

Auteur: Wolfgang Werner

Design: Robert Korschofski

3 tot 4 spelers van 10 jaar en ouder

 

Doel van het spel

De volgers van de Maancultus en de dienaren van de Zon strijden om menselijke zielen. Elke kant probeert zoveel mogelijk zielen voor zijn kant te winnen als mogelijk is.

Tevens moeten Heiligdommen gebouwd worden om succes te garanderen.

Spelmateriaal

1 Twilightkaart Twilight-Karte

28 Spelkaarten

Karten des Sonnenkultes

14 kaarten van de zon

 

Karten des Mondkultes

en 14 van de maancultus

***

Opmerking: In de volgende regels zullen eerst de regels besproken worden voor het 4-speler spel. Regels voor 3 spelers volgen aan het eind van deze tekst.

Spelvoorbereiding

2 spelers vormen een team. Het lot bepaalt wie bij wie in het team komt. De leden van een team zitten tegenover elkaar. De Twilightkaart wordt zo op tafel gelegd, dat de uiteinden met de manen erop naar de leden van het Maancultus team wijzen. Als je wil kan je voor extra sfeer een theelichtje op de twilightkaart zetten…

Nadat de speelkaarten geschud zijn, worden de ze één voor één uitgedeeld. Normaal gesproken zal een speler dus zowel maan- als zoncultuskaarten ontvangen. De beide verschillende kaarten zijn zowel aan de voorkant als aan de achterkant duidelijk te onderscheiden.

Spelverloop

De speler links van de deler begint. Hij moet zelf een kaart van zijn cultus uitspelen of een andere speler vragen dit te doen. Dit betekent dus bijvoorbeeld, dat een Zonspeler zelf een zonkaart uit moet spelen of aan één van de andere spelers mag vragen een zonkaart te spelen. Dit mag hij ook aan zijn partner te vragen.

Uiteraard mag dit alleen aan spelers gevraagd worden die ook een kaart van zijn type in handen hebben. Als de gekozen speler meer kaarten van dat type in zijn handen heeft, mag hij zelf kiezen welke kaart hij vervolgens uitspeelt. In elk geval telt de kaart voor degene die aan de beurt was, degene dus die vroeg de kaart uit te spelen. Nadat er een kaart is gespeeld, mag de volgende speler. Elke beurt moet er een kaart van het goede type gespeeld worden. Hetzij door de speler zelf, hetzij door een speler die door hem gevraagd wordt.

Het kan voorkomen dat één speler meerdere keren gevraagd wordt om een kaart uit te spelen. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat één speler meer of minder kaarten in zijn handen heeft dan anderen op een bepaald moment.

Uiteraard is er tijdens het spel geen communicatie over de kaarten toegestaan tussen de partners van het team.

De Twilightkaart

Alle kaarten worden geplaatst aan de Twilightkaart, voor degene voor wie de kaart uitgespeeld wordt. Nadat er vier kaarten gespeeld zijn, wint de persoon die de hoogste kaart voor zich heeft de ronde. Als er meerdere gelijke kaarten liggen, telt de kaart die als eerste gespeeld werd. De speler die de ronde wint, begint de volgende ronde met het spelen van een kaart (of het vragen daarom).

Voorbeeld: Anton start de ronde. Hij vraagt zijn partner Christian om een Maankaart voor hem te spelen. Vervolgens verlangt Birgit een Zonkaart van Anton. Hierna wil Christian dat Doris een Maankaart voor hem uitspeelt. Tenslotte speelt Doris een Zonkaart voor zichzelf. Doris heeft dus 2 kaarten gespeeld deze ronde, terwijl Birgit zelf geen kaarten heeft gespeeld. Hoewel elke speler dus zelf een kaart speelde of een ander vroeg een kaart voor hem te spelen, heeft elke speler nu een kaart voor zich liggen.

Beispiel der Ausspielreihenfolge Als alle kaarten gespeeld zijn, is het duidelijk wie de volgende ronde mag beginnen.

Kaartoverzicht

Er zijn 14 Maan- en 14 Zonkaarten. Elke set bestaat uit: 1 Vagevuur, 5 priesters, 5 zielen en 3 Heiligdommen.

Fegefeuer-Karte Vagevuur: Het Vagevuur (Fagefeuer) is de hoogste kaart in het spel. Het is echter niet mogelijk om een ronde te winnen met behulp van deze kaart. Als deze kaart tijdens de ronde gespeeld wordt, wordt er nog een ronde gespeeld voordat de kaarten op tafel bekeken en gewaardeerd worden. De speler die het vagevuur gespeeld heeft, begint deze nieuwe ronde. De winnaar van deze vervolgronde wint alle kaarten op tafel, dus ook die uit de ronde waarin het Vagevuur gespeeld werd.

Als er twee Vagevuren gespeeld worden in 1 ronde, telt de eerste. Als er tijdens de vervolgronde nog een Vagevuur gespeeld wordt, blijven alle kaarten op tafel neutraal (ze tellen dus voor geen enkel team), worden verwijderd en er begint weer een normale ronde. De speler die het eerste Vagevuur speelde mag deze dan beginnen.

Kleriker-Karte

 

Priesters: Dat zijn de kaarten Hierarch (I), Hogepriester (II), Priester (III), Adept (IV) en Nieuw ingewijde (V). Alle priesters zijn hoger dan Zielen. De Hierarch is de hoogste priester, de Nieuw Ingewijde de laagste (I tot V).

Seelen-Karte

 

Zielen: Op elke kaart staan tussen e 3 en 7 Zielen (Seelen). Zielen kunnen alleen gewonnen worden door Priesters. Alle Zielen zijn gelijk voor het bepalen van de winnaar van de ronde. Het aantal Zielen op de kaart is alleen van belang aan het einde van het spel. Dan worden de Zielen geteld.

Let a.u.b. op een foutieve opdruk op de kaart met de 5 Zielen. Hier staat foutief het woord Fagefeuer op afgedrukt. Uiteraard is deze kaart geen Vagevuur!

Heiligtum-Karte

 

Heiligdommen: Dit zijn de kaarten Obelisk, Tempel en Altaar. In de ronde zijn alle Heiligdommen gelijk en lager dan de Zielen. Aan het einde van het spel wordt hun waarde verschillend berekend.

Scoren

Als alle 7 rondes gespeeld zijn, telt elk team het aantal Zielen dat gewonnen is.

Zielenkaarten worden gewaardeerd naar het aantal (3,4,5,6 of 7) afgebeelde Zielen. Priesters tellen als 1 Ziel. Hierbij maakt het niet uit of de gewonnen Ziel(en) Maan- of Zonkaarten zijn.

Het Vagevuur en de Heiligdommen hebben geen Ziel en tellen dus als 0.

Heiligdommen hebben wel een andere waarde bij het tellen van de punten.

Alle gebouwde Heiligdommen worden beschouwd al teken van groei van het geloof. Dus alle Heligdommen in het bezit van het eigen team vermenigvuldigen het aantal Zielen. Een Altaar vermigvuldigt het aantal zielen met 1 (Zielen x 1). Een tempel vermenigvuldigt het aantal Zielen met 2 (Zielen x 2) en een Obelisk vermenigvuldigt het aantal zielen met 3 (Zielen x3). Als een team helemaal geen eigen Heiligdom in bezit heeft, houdt het helemaal geen Zielen meer over (Zielen x 0)… Als een Altaar en een Tempel in eigen bezit zijn, telt elke Ziel voor 3 (Zielen x 3), bij een Altaar en Obelisk telt elke Ziel voor 4 (Zielen x 4), bij Obelisk en Tempel 5 keer (Zielen x 5) en in het geval van Altaar, Tempel en Obelisk keer 6 (Zielen x 6).

Heiligdommen van jouw cultus in het bezit van de andere cultus tellen niet mee in de puntentelling. Samengevat, kies de situatie van je team:

Geen Heiligdommen: Zielen x 0
Altaar: Zielen x 1
Tempel: Zielen x 2
Obelisk: Zielen x 3
Altaar + Tempel: Zielen x 3
Altaar + Obelisk: Zielen x 4
Tempel + Obelisk: Zielen x5
Altaar + Tempel + Obelisk: Zielen x 6

Voorbeeld: Aan het einde van het spel heeft de Zoncultus een aantal ronden gewonnen. Zij hebben dan 7 Zielen (zon), 3 Zielen (maan), Obelisk (zon), Tempel (maan), Adept (zon), 4 Zielen (maan), Hierarch (zon) en Ingewijde (maan). Zij hebben dan 7+3+0+0+1+4+1+1=17x3=51 punten. De Maan Tempel levert geen punten op, maar ook niet voor de Maan cultus.

Einde van het Spel

De winnaar is het team met de meeste punten. Omdat 1 spelletje snel gespeeld is, kan beter doorgegaan worden met spelen tot bijvoorbeeld een team als eerste 1000 punten (zielen) verzamelt.

Regels voor 3 Spelers

Als er met 3 spelers gespeeld wordt speelt de speler van de Maancultus met 2 sets kaarten. 1 set open en 1 set gesloten. Het 3-speler spel is meer tactisch en daarom makkelijker als de spelers al een keer het 4-speler spel gespeeld hebben, maar dat is niet noodzakelijk.

De plaats tegenover de Maanspeler blijft leeg en wordt de 'Nieuwe Maan' genoemd. De kaarten worden gedeeld zoals normaal, alleen de Nieuwe Maan kaarten worden open neergelegd.

De Maan speler begint de eerste ronde. Het spelverloop is verder normaal. Als iemand de Nieuwe Maan vraagt een kaart te spelen (ook de Maanspeler zelf kan dit doen) maag de Maanspeler de kaart kiezen die vervolgens gespeeld wordt. De Maanspeler bepaalt ook de beurt van de Nieuwe Maan. Tijdens de beurt van de Nieuwe Maan kan hij dus kiezen uit die kaarten, de kaarten in zijn hand, of 1 van de andere spelers vragen een kaart uit te spelen.

Dus, als de Maanspeler wordt gevraagd een Zonkaart uit te spelen, kiest hij een kaart uit zijn hand. Wordt aan de Nieuwe Maan gevraagd een Zonkaart uit te spelen, dan kiest de Maanspeler welke kaart.

Iedere speler speelt voor zichzelf en de punten worden voor iedereen afzonderlijk genoteerd. Na elk gespeeld spel verschuift de tafel 1 plek, dus wordt 1 van de Zonspelers de Maanspeler. Op deze manier wordt gespeeld tot 1 van de spelers 1000 punten heeft behaald.

Eventueel kan er ook met vaste plaatsen gespeeld worden. Dan is het dus het team tegen de éénling met 2 sets kaarten… Laat ons dan weten of het voordeel bij het team of de éénling ligt in dit geval!

Varianten en Tips

Het spel kan eindigt als 1 van de teams na een spel één van de volgende doelen haalt:

De score is precies 333 zielen
De score is precies 666 zielen
De score is precies 999 zielen
De score is 1000 zielen of meer

Het team dat dit behaalt is de winnaar. Als meerdere teams tegelijk één van deze doelen halen, wint degene met het hoogste aantal punten. Bij een gelijk puntenaantal wordt nog een beslissingsspel gespeeld.

Tip 1: Het is belangrijk om te onthouden welke kaarten al gespeeld zijn en welke nog in het spel zitten!

Tip 2: Over het algemeen is het goed om een tegenstander een kaart te laten spelen als je partner de laatste kaart van de ronde uit mag spelen.

Meer tips worden niet gegeven. Wel willen we nog opmerken dat het eerste testspel met eindigde met 333 tegen 376 in het voordeel van de Zoncultus.

De auteur,
Wolfgang Werner
NL - Sitemap D - Twilight GB - TwilightBambus-Logo: zur Startseite    Home    Sitemap    Kontakt    AGB
Bambus Spieleverlag Günter Cornett | Kopfstraße 43 | 12053 Berlin
Telefon/Fax: 030 - 612 1884 info@bambusspiele.de