NL - Sitemap D - Nanuuk! GB - Nanuuk!


(een vertaling van het Duitse spel)

Nanuuk!

Inuit-Jäger

Een tactisch spel voor de hele familie.
Voor 2 tot 4 koele jagers.
8 jaar en ouder

Speeltijd: ong. 30 minuten


Inhoud:

Spelinhoud
Beginnersspel

Voorbereiding
Het spel zelf (Nanuuk!)

Varianten beginnersspel
Varianten Nanuuk!

Met speciale dank aan…


Ontwerp: Günter Cornett        -        Design: Christof Tisch

 

Spelinhoud

- 1 spelbord, de machtige ijsmassa voorstellend.

Spielplan- 21 licht gekleurde dierstukken

Fisch Seehund Walross Wal
(6 elk van de vissen, zeehonden en walrussen + 3 walvissen)


 

- 16 donker gekleurde gereedschapsstukken

HarpuneHuskyKayakSchlitten
(4 elk van harpoenen, huskies, sleeën en kayaks)


 

- 4 donker gekleurde Inuitstukken
Inuk

(nodig bij het jagen)

- 4 jager stukken in de kleuren rood  ,  blauw  ,  geel  en wit

Pöppel

- 3 houten ijsberen

Eisbär

- ca. 70 houten staafjes (om de scheuren in het ijs te markeren)

Holzstäbchen

- 4 spelformulieren(in de spelers' kleuren  rood  ,  blauw  ,  geel  en wit

Spielblatt

, met de nodige informatie over dieren, gereedschap en de scores)

- Deze regels

Onderdeel van dit spel is ook een boekje over de Inuit. (inuit, enkelvoud Inuk, is de naam die de mensen die op de noordpool wonen voor zichzelf gebruiken in hun eigen taal)


Het scheuren van het ijs zal de bewegingen van de jager stukken beïnvloeden. Om aan deze regels te wennen, raad ik dit kort beginners spel aan, waarin de dieren, Inuk, gereedschap en spelformulieren worden weggelaten. Het duurt zo'n tien minuten, afhankelijk van het temperament van de spelers. Het is tactisch interessant en meer dan het alleen maar leren van de essentiële regels.

 

 

Beginners spel

- Voorbereidingen -

De houten staafjes worden naast het spelbord geplaatst. Elke speler ontvangt 1 jagerstuk.

In een 2-speler spel ontvangen beide spelers 2 jagerstukken.

In een 3-speler spel is slechts een gedeelte van het bord nodig. Alle ruimtes gemarkeerd met 3 punten worden niet gebruikt. Het kan helpen om deze te bedekken met dieren- of gereedschapstukken die ondersteboven hierop gelegd worden.

- Start van het spel -

Spelers plaatsen om de beurt hun jagers op open ruimtes op het bord.

In een 2-speler speelt de eerste speler eerst 1 jager op een open ruimte. De andere speler plaatst vervolgens zijn 2 jagers. Tenslotte plaatst de eerste speler zijn laatste jager.

- Bewegen -

De eerste speler beweegt zijn jager (in een 2-speler spel: 1 van zijn jagers) naar open aangesloten ruimte. Als deze nieuwe ruimte wordt betreden, komt er een scheur in het ijs. Scheuren verdelen altijd 2 ruimtes van elkaar. Scheuren beginnen altijd in een hoek van de ruimte die net betreden is en eindigen op een punt dat geen hoek is van deze ruimte. De scheuren vergroten zich in een ster-vorm in elke richting weg van de net betreden ruimte.

2 basisregels voor elke beweging zijn: Een jager kan nooit over een scheur bewegen en Er mag altijd slechts 1 jager op een ruimte staan.

Elke scheur wordt gemarkeerd door een houten staafje. Logisch genoeg, kan een nieuwe scheur alleen ontstaan waar nog geen scheur is, waar dus nog geen staafje ligt. Er kunnen geen scheuren ontstaan aan de rand van de ijsschots (het bord). Als alle ruimtes naast degene die net betreden is al verdeeld zijn door scheyren, ontstaat er een nieuwe scheur tussen de hoeken van de net betreden ruimte.

Voorbeeld (fig.1):

  De jager beweegt van A naar B. (Een jager die op E staat mag niet bewegen naar F omdat tussen E en F een scheur is.)

  Bewegung

  De scheuren: Zolang er tenminste nog 1 lijn (c) in de illustratie niet bedekt is met een houten staafje, moet de speler een staafje op 1 van die lijnen leggen.

  Als alle c-lijnen zijn bedekt (fig.2) moet er een staafje gelegd worden op een open d-lijn.

  Bewegung

  De speler die aan de beurt is mag, binnen deze regels, zelf bepalen waar de scheur ontstaat. Hierna is de volgende speler aan de beurt.

(zurück zu die Jagd)

- Einde van het spel -

Een jager die op een ruimte staat die aan alle kanten wordt geblokkeerd door scheuren, andere jagers of de rand van het bord kan niet bewegen.

In een 3- of 4-speler spel wordt dit stuk verwijderd van het bord. De andere spelers mogen doorgaan totdat er 1 jager over is. Deze is de winnaar.

In een 2-speler spel verliest een speler als, aan het begin van zijn beurt, beide jagers niet kunnen bewegen of als 1 van zijn jagers niet kan bewegen door scheuren en/of de rand van het bord.

Aan het einde van de regels meer varianten voor het beginners spel .

 

Nanuuk!

- Voorbereiding -

De houten staafjes worden naast het spelbord gelegd.
Elke speler krijgt:

  - 1 spelformulier
  - 1 jagerstuk van dezelfde kleur
  - de volgende stukken: harpoen, husky, slee en kayak.

Alle stukken (behalve de jager) worden op het spelformulier gelegd (fig.3).

Spielblatt
Aan de linkerkant: Alles wat de jager meeneemt en de zak van buitgemaakte dieren. Aan de rechterkant: Alles in de Iglo en alle zakken buitgemaakte dieren die tijdens het spel naar de iglo zijn gebracht.

Er zijn ook Inuk ruimtes op het formulieren. Net als met de andere stukken, is de Inuk aan de linkerkant voor de Inuk die met de jager meegaat en de Inuk aan de rechterkant os voor degene die in de iglo blijft na een succesvolle walvisjacht.

Er mag slechts 1 per type gereedschap of dier aan de linkerkant van het formulier liggen. Aan de rechterkant mag er een ongelimiteerd aantal van elk liggen.

Aan het begin van het spel heeft de jager alleen een harpoen. Daarom wordt het harpoenstuk aan de linkerkant van het formulier gelegd in het daarvoor bestemde vakje. Husky, kayak en slee stukken komen eerst aan de rechterkant.

De ijsberen en de spelstukken met vis, zeehond, walrus en walvis en de Inukstukken worden op het spelbord geplaatst (fig.4):

Spielaufbau für 2 Spieler

2-speler spel

Nodig:
2 ijsberen
3 vissen
4 zeehonden
4 walvissen
3 Inuit


De ruimtes waar ~~ in staan zijn geen onderdeel van het spel. Zij worden behandelt als water. Het 2-speler spel kan ook gespeeld worden met 2 jagers per speler. Dan is het zelfde materiaal nodig als in een 4-speler spel.

Spielaufbau für 3 Spieler

3-speler spel

Nodig:
2 ijsberen
4 vissen
4 zeehonden
4 walrussen
3 walvissen
4 Inuit


De ruimtes waar ~~ in staan zijn geen onderdeel van het spel. Zij worden behandelt als water.

Spielaufbau für 4 Spieler

4-speler spel

Nodig:
3 ijsberen
6 vissen
6 zeehonden
6 walrussen
3 walvissen
4 Inuit
(=ales)


Basisregels voor eigen spelopzet

Natuurlijk kan er een andere opzet van de stukken gemaakt worden aan het begin van het spel. Je moet wel de volgende regels in overweging nemen:

1.) Plaats de walvis en Inuk stukken eerst. Deze stukken moeten niet zij aan zij en niet naast een iglo geplaatst worden. Als dit niet mogelijk is, door de gebruikte opzet is het toegestaan om bv. 2 walvis of 2 inuk stukken naast elkaar te plaatsen, maar je moet geen walvis naast een Inuk plaatsen.

Waarom? Een walvisvangst levert veel punten en een complete gereedschapsset op. Maar, je kan een walvis alleen benaderen met een Inuk op de linkerkant van je spelformulier. Als een speler de mogelijkheid heeft om direct van zijn iglo naar inuk en vervolgens naar een walvis te gaan en dan direct terug naar zijn iglo, kan hij een onoverkoombaar voordeel krijgen in slechts 3 beurten.

2.) Plaats hierna eerst alle andere dieren en tot slot de ijsberen op het bord.

[zurück zur Nanuuk!-Szenario-Aktion]

 

- Start van het spel -

Spelers plaatsen om de beurt een jager op een iglo van hun keuze. De iglo's zijn de enige plaatsen op het bord waar meer dan 1 jager tegelijk kan staan op hetzelfde moment. Alle iglo's behoren aan alle jagers samen.

In het 4-speler spel moeten tenminste 2 jagers uit dezelfde iglo starten. De speler die zijn jager als tweede in een iglo zet moet goed kijken vanuit welke iglo hij een goed startpunt heeft. In het 2-speler spel is het logischer dat beide jagers uit een aparte iglo starten.

- De Jacht -

De spelers die aan de beurt is beweegt zijn jager naar een aansluitende ruimte. De basis bewegingsregels van het beginnersspel gelden hierbij: Beweeg alleen naar ruimtes waar nog geen jager staat, beweeg nooit over een scheur (uitzondering: zie de regels voor kayaks), markeer een nieuwe scheur met een houten staafje.

Als een jager niet kan bewegen omdat zijn wegen geblokkeerd zijn, blijft hij op z'n plek (hij legt geen nieuw staafje neer).

Het hangt af van wat op de ruimte ligt waar de jager zich begeef, wat voor actie hij vervolgens kan uitvoeren:

Inuk

Inuk

Als nog geen Inuk de jager vergezelt (dit betekent dat het Inuk-vakje aan de linkerkant van het formulier nog leeg is), volgt deze Inuk de jager. (Het Inuk-stuk wordt op het lege vakje neergelegd).

Vis, zeehond, walrus

fishsealwalrus

Als de jager zijn harpoen heeft, en er is aan de linkerkant van het spelformulier een lege plek voor dat type dier, mag de jager het dier van het bord nemen en in zijn persoonlijk zak steken (het lege vakje op het formulier).

WalVIS

whale

Hiervoor geldt hetzelfde als voor het jagen op vis, zeehond of walrus, behalve dat de jager vergezeld moet zijn door een Inuk, die hem helpt te jagen op de walvis. (Het Inuk vakje links moet dus bedekt zijn door een Inuk stuk)

Algemene regel: Een jager mag ook naar een ruimte verplaatst worden waar de jager het dier wat daar is niet wil of kan meenemen.

Eisbär

IJsbeer

De jager kan een ijsbeer wegjagen met een harpoenworp. Dit betekent dat de speler de ijsbeer neer een open ruimte op het bord kan bewegen die hij verkiest (waar dus nog geen ander spelstuk ligt).

De jager verliest wel zijn harpoen. Hij verplaatst de harpoen op zijn spelformulier van de linker naar rechterkant. De jager kan nu niet meer jagen totdat hij in een iglo is geweest. Zonder harpoen mag de jager ook niet naar een ruimte bewegen waar een ijsbeer ligt, want hij is niet in staat deze te verjagen.

Een iglo binnengaan levert de jager een nieuwe harpoen op. Het harpoenstuk wordt weer van de rechter naar de linkerkant op het formulier gelegd.

Tijdens de eerste beurt is het niet toegestaan om een ruimte met ijsbeer te betreden, omdat er geen vrije ruimte is om de ijsbeer naartoe de verjagen.

- In de Iglo -

Dieren ruilen voor gereedschap

Als een speler een iglo binnenkomt, mag hij gevangen dieren (dieren aan de linkerkant van zijn formulier) ruilen voor gereedschap (zie ook op het spelformulier):

-een vis voor een husky
-een walrus voor een slee
-een zeehond voor een kayak
-een walvis voor een complete set
(husky, slee en kayak).
- als de jager zijn harpoen kwijt is, krijgt hij een nieuwe gratis:

De geruilde dieren verhuizen van de linker naar de rechterkant van je formulier, terwijl het verkregen gereedschap de omgekeerde weg volgt.

Een ruil is verder uiteraard alleen mogelijk als de jager het te krijgen stuk gereedschap al niet bij zich heeft. In dat geval mag hij wel gewoon dieren van links naar rechts verplaatsen.

Een Inuk die hielp bij de jacht op een walvis, blijft in de iglo als de walvis daar ook blijft. Dit betekent, dat het Inuk stuk alleen naar de rechterkant van het formulier wordt verplaatst als de walvis dat ook wordt. Ander blijft de Inuk bij de jager. Logisch genoeg kan een jager slecht 1 walvis doden met dezelfde Inuk.

Gebruik van de kayak

kayak Normaal gesproken kan een scheur in het ijs niet overgestoken worden door een jager. Als hij echter een kayak bij zich heeft (links op het formulier), kan hij over 1 scheur varen. De kayak blijft achter (en wordt verplaatst naar rechts op het formulier). Voor het oversteken van een andere scheur, moet eerst weer een kayak geruild worden.
 

Gebruik van husky en slee

HuskySchlitten

Husky en slee kunnen alleen samen gebruikt worden. Zij staan het toe, dat de jager twee keer beweegt:

Voor zijn tweede beweging, plaatst de speler zowel husky als slee terug aan de rechterkant van het formulier. Na elke beweging ontstaat er een scheur.

Tip: De acties met husky, slee en kayak kunnen gecombineerd worden. Theoretisch is zelfs een triple beweging mogelijk als de eerste van een dubbele beweging in een iglo eindigt en de speler daar opnieuw husky en slee ruilt. Die kunnen dan opnieuw gebruikt worden om de tweede beweging te verdubbelen. Dit geld ook voor de kayak.

- Einde van het spel -

Het spel eindigt als er geen dieren meer zijn om op te jagen en alle buitgemaakte dieren teruggebracht zijn naar een iglo of dit niet meer mogelijk is.

De spelers tellen hun punten voor hun buitgemaakte dieren:

Elke vis telt voor *   1 punt.
Elke zeehond telt voor **   2 punten.
Elke walrus telt voor ***   3 punten.
Elke walvis telt voor ****   4 punten.

Het maakt niet uit of het dier rechts of nog links op het formulier ligt. Elke speler wiens jager eindigde in een iglo krijgt 2 extra punten (**).

De speler met uiteindelijk de meeste punten wint. In het geval van een gelijkspel, wint degene met de meeste gereedschap bij zich (links op het formulier).

 

 

Varianten op het beginnersspel


"Partnership" variant (voor 4 spelers)

De spelers die tegenover elkaar zitten proberen elkaar vast te zetten, zonder zelf vastgezet te worden. De regels zijn hetzelfde als in het basisspel en elke speler mag kiezen waar zijn jager begint.

De eerste keer dat een speler niet in staat is zijn jager te bewegen, wint zijn opponent. Alle andere spelers verliezen. Tactisch gezien, zullen de twee tegenstanders naar elkaar toe bewegen om de ander zo snel mogelijk vast te zetten.

Op hetzelfde moment zullen ze proberen de andere 2 spelers te isoleren en ze veel bewegingsruimte te geven, zodat die niet te snel vast komen te staan.


Buren variant

Gelijk aan de partnership variant, allen moet je nu proberen de speler links (of rechts, voor nog een variant) van je vast te zetten.


Helpers variant (2 spelers)

Elke speler krijgt een ijsbeer en een Inuk stuk. Het doel is om de ijsbeer van de tegenstander op te sluiten. Als een Inuk wordt opgesloten, maakt dat het spel moeilijker te winnen voor die speler, maar niet onmogelijk. De Inuk helpt alleen de ijsbeer.

Het makkelijkste is om de ijsberen te onderscheiden is om er 1 'dik' te maken door het gebruik van 2 stukken.


Twee Inuit jagen op een ijsbeer (3 spelers)

Het spel wordt gespeeld op 24 ruimtes. 2 spelers krijgen elk een Inukstuk en de derde krijgt een ijsbeer. De ijsbeer mag 1 of 2 keer bewegen in zijn beurt. Een scheur in het ijs ontstaat pas aan het einde van zijn beurt. De ijsbeer wint als 1 Inuk wordt ingesloten door het ijs. De Inuit winnen samen als de ijsbeer wordt ingesloten. Varianten:

Variationen:
a) Als de ijsbeer 2 keer beweegt ontstaat na elke beweging een scheur
b) De ijsbeer moet 2 keer bewegen
c) De ijsbeer mag ook niet bewegen. Een scheur ontstaat waar hij is.
d) Als de Inuit de ijsbeer ingesloten hebben, vechten ze om de huid. Ze proberen elkaar in te sluiten.

Twee Inuit jagen op een ijsbeer (2 spelers)

Zoals de 3 speler variant. 1 speler speelt nu beide Inuit.
Varianten:
a.) ,b.) en c.) als bovengenoemd
e) De Inuit spler beweegt telkens maar 1 van zijn stukken. De ander blijft waar hij is zonder een scheur te veroorzaken.
(Het lijkt logisch om b.) en e.) te combineren of samen weg te laten. Dit voor de balans in het spel.)


Twee Inuit zijn bang voor een ijsbeer (2 spelers)

Elke speler krijgt een Inuk stuk. Een ijsbeer (of twee, of drie) wordt eerst op het bord geplaatst en wordt elke beurt door de speler bewogen (en maakt een scheur daarmee). Varianten: a.) ,b.) en c.) als bovengenoemd

 

Varianten van Nanuuk!

1. Als hij een husky en slee gebruikt, mag de speler kiezen of hij 1 of 2 scheuren veroorzaakt (dus of 1 scheur aan het einde van de dubbele beweging of 1 scheur na elke beweging).

2. Als je wil voorkomen, dat een speler tijdens het spel niet meer kan bewegen kan de volgende regel gebruikt worden. Een houten staafje mag niet de weg blokkeren van een jager naar een iglo, indien mogelijk.
Dit betekent in het eerste voorbeeld, dat de volgende mogelijkheden in volgorde mogelijk zijn:

a) leg houten staafje op een open c-lijn zonder een jager te blokkeren
b) leg houten staafje op een open c-lijn, blokkeer een jager
c) leg houten staafje op een open d-lijn, zonder een jager te blokkeren
d) leg houten staafje op een open d-lijn, blokkeer een jager.
Deze regel is wat gecompliceerder, niet zo spannend, maar wel socialer.

3. Als je een spel wil met minder bewegingsmogelijkheden, kunnen er bij de voorbereiding al wat houten staafjes op het bord gelegd worden.


 

 

Dank aan...

… De vele testspeler: Gertraude, Monika, Gabi, Rupert, Jana, Stefan, Christof, Martina, Wolfgang en alle anderen die ik hier vergeet.

... Alf en alle andere mensen van KSK1en aan Gertraude en Benni voor het stempelen van de dier en gereedschapstukken op de Essen beurs "Spiel '98".

... 'last but not least' speciaal aan Gertraude, de auteur van het spel Twilight Wolfgang, Michaela en Benni voor het onvermoeibaar uitleggen van onze spellen bij onze stand. .

Lutz Pieschker, die het boekje "Inuit - Jagers van Arctica" vertaalde (Engelse). Op zijn Duits/Engelse website http://flyhi.de vind je goede informatie over spellen en parachute springen.

Michael Siedentopf, een spelontwerper, die deze regels vertaalde (Engelse). Je kan zijn spel ideeën vinden op zijn website: http://www.geocities.com/TimesSquare/1360/ (in het Duits).

Frank Wils, die deze regels vertaalde (http://www.spel-info.nl)

 

De ontwerper

Günter Cornett: Geboren in 1960 in Flensburg. Ik woon, speel en werk in Berlijn. Ik bouw web-sites en recenseer spellen. Ik hou van het spelen van Tichu, Kolonisten van Catan basisspel, 1830…


De Grafisch ontwerper

Christof Tischuit Achern/Baden, woont in Wiesbaden. Speler sinds lange tijd, niet zo lang een tekenaar (o.a. het teken van het Duitse blad 'Pôppel-Revue'). Communicatie ontwerper als beroep. Houdt van het spelen van Ursuppe, Acquire, Tyranno Ex, Tichu, Kreml…

Bambus SpieleverlagNL - Sitemap D - Nanuuk! GB - Nanuuk!Bambus-Logo: zur Startseite    Home    Sitemap    Kontakt    AGB
Bambus Spieleverlag Günter Cornett | Kopfstraße 43 | 12053 Berlin
Telefon/Fax: 030 - 612 1884 info@bambusspiele.de